Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ừm, ca biết rồi. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Lão ad biến thái
  21 Tháng một 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Hửm, sao lại biến thái. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ca không thấy lão hỏi đệ câu gì à
  21 Tháng một 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, thấy rồi, thấy rồi. Hỏi hay đấy. Kkk
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ca còn cười được
  21 Tháng một 2018
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Rồi rồi không cười. Không cười.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Để lát đệ ib facebook với huynh
  21 Tháng một 2018
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ô sờ kê
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn thích bài này.