Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vip angel

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Muội cũng vậy nhé
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 2. Vip angel
  Vip angel
  Bó tay ca rồi, từ sáng đến giờ mới nhắn, trưa rồi đó biết ko..
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Sáng giờ ca có lên đâu mà biết.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 4. Vip angel
  Vip angel
  dạ, vậy ca phải chúc lại vào trưa chứ, hihihi
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ừm, vậy chúc muội ngày tốt lành. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 6. Vip angel
  Vip angel
  Muội cũng chúc ca trưa, tối đều hảo nha
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Cảm ơn muội nha.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 8. Vip angel
  Vip angel
  Không có gì, phận làm muội muội của ca chúc tí có là gì, mà hảo hay không là ở ca nha, nếu ca cảm kích quá có thể chuyển khoản cho muội hahaha
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Chuyển khoảng gì muội.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn thích bài này.
 10. Vip angel
  Vip angel
  Tiền ca ca,....
  21 Tháng một 2018
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca nghèo lắm, không có tiền. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 12. Vip angel
  Vip angel
  Cho ca nợ, ráng nha ca ca của muội....
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 13. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  hửm, bỗng dưng ca mắc nợ nhỉ
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 14. Vip angel
  Vip angel
  Heheh, vậy mới nói, chuyện gì cũng có thể đến mà heheh
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 15. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ừm. Chuyện gì cũng có thể. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 16. Vip angel
  Vip angel
  Kể cả chuyện muội sắp thành chū nợ của ca
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 17. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca sống trên dư luận, nên muội cứ yên tâm đi.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 18. Vip angel
  Vip angel
  Muội có thể yên tâm dc sao, trong khi có ai đó quỵt tiền muội( dù ko biết lí do ca thiếu tiền)
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 19. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  muội nên yên tâm. Nếu trả thì người ta sẽ trả, không trả được không lẽ muội giết người ta à. Ha ha
  21 Tháng một 2018
 20. Vip angel
  Vip angel
  Vậy muội cũng thuê sát thủ đến
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 21. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Mời muội, ca không cản. B))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 22. Vip angel
  Vip angel
  Vậy ca ráng ăn uống cho nhiều để tiếp chiêu của muội
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 23. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ô kê. Ca đã sắp thành heo rồi nên không cần ráng ăn uống nữa.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 24. Vip angel
  Vip angel
  Vậy ráng đi học võ đi, thuê cảnh vệ, nhiều vào, không thì đi thỉnh kinh đấy nhé
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 25. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca là đạo sĩ, vào trân nhà ca ắt chết, ca không cần học võ. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 26. Vip angel
  Vip angel
  Đạo sĩ chỉ đuổi ma āt đuổi dc người
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 27. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ai bảo, đạo sĩ có thể lập trận vây khốn người, có thể dùng phù chú giết người đấy.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn thích bài này.
 28. Vip angel
  Vip angel
  Vậy muội thuê tên vừa là đạo sĩ giỏi vừa là sát thủ thì sao?
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 29. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ca đệ nhất đạo sĩ, nên muội cứ thoải mái.
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung and Vip angel like this.
 30. Vip angel
  Vip angel
  Ca cho muội hỏi cái nha, ca bao nhiêu tuổi vậy
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 31. Vip angel
  Vip angel
  1 Đạo sĩ dù mạnh đến đâu cũng không đánh lại 10,100'.'tên đạo sĩ khác
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 32. Vip angel
  Vip angel
  Ca ca nói đi mà, muội có chuyện đấy, ca
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 33. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  À, ca 95 muội à
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 34. Vip angel
  Vip angel
  9...95 vậy ca lớn tuổi hơn ông ngoại, ông nội muội rồi, phải xưng hô thế nào đây
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 35. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, tùy muội.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 36. Vip angel
  Vip angel
  Ca trêu muội, muội hỏi có chuyện mà
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 37. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ừm, thì ca 95 là. Năm 95 ấy
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 38. Vip angel
  Vip angel
  Vậy là 1995?
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 39. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ừm, chính nó
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 40. Vip angel
  Vip angel
  Làm muội giật mình
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 41. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, cứ coi như ca 95 tuổi cũng được.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 42. Vip angel
  Vip angel
  Vậy gọi là ông cố của ông cố luôn
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 43. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Cháu ngoan, cháu ngoan. :))
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 44. Vip angel
  Vip angel
  Cháu cũng có chuyện muốn hỏi lắm, bà cháu là ai vậy mà
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 45. Vip angel
  Vip angel
  Thôi không giỡn với ca ca nữa đâu
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 46. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, lão bà của ca ca lâu rồi không thấy xuất hiện.
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.
 47. Vip angel
  Vip angel
  Muội biết mà, muốn vào kb với tỷ ấy khó như lên trời...
  21 Tháng một 2018
  Phù Dung thích bài này.
 48. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Ha ha, cố gắng đợi đi
  21 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Phù Dung like this.