Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vip angel

 1. Bão thời gian
  21 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 2. Vip angel
  Vip angel
  Gọi mình là an, 13t còn bạn
  21 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Genny like this.
 3. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Anh, 17t
  21 Tháng một 2018
  Cô Ngốc, Vip angel and Genny like this.
 4. Vip angel
  Vip angel
  Vậy nên gọi tỷ tỷ hay ca ca???
  21 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Genny like this.
 5. Bão thời gian
  27 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 6. Vip angel
  Vip angel
  Haizz, khó thật đấy,....
  27 Tháng một 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 7. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Cần phải bí ẩn một chút nên mọi người thích gọi thế nào thì tùy
  27 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 8. Vip angel
  Vip angel
  dạ, vậy gọi sao đây.....
  28 Tháng một 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 9. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Gọi bằng tên đi
  28 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 10. Vip angel
  Vip angel
  Vậy, danh tính....
  29 Tháng một 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 11. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Anh, chỉ thế thôi
  30 Tháng một 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 12. Vip angel
  Vip angel
  Nam hay nữ...
  30 Tháng một 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 13. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Không nói
  1 Tháng hai 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 14. Vip angel
  Vip angel
  Nói đi mà, mà.......
  1 Tháng hai 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 15. Bão thời gian
  Bão thời gian
  1là 1, 2 là 2, không nói
  7 Tháng hai 2018
  Cô Ngốc and Vip angel like this.
 16. Vip angel
  Vip angel
  Nói đi mà aaaaaa
  7 Tháng hai 2018
  Cô Ngốc thích bài này.
 17. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Không bàn vấn đề này nữa
  7 Tháng hai 2018
  Vip angel and Cô Ngốc like this.
 18. Vip angel
  Vip angel
  Vậy gọi sao, BĐ hả, vì không biết giới tính a
  8 Tháng hai 2018
 19. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Thích thì gọi
  8 Tháng hai 2018
  Vip angel thích bài này.
 20. Vip angel
  Vip angel
  Hehehe, vậy "BĐ " nha
  8 Tháng hai 2018
 21. Bão thời gian
  Bão thời gian
  Ô hô hô hô, THÍCH THÌ GỌI
  8 Tháng hai 2018
  Vip angel thích bài này.