Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mạc Thiên Hy

 1. Mạt Du
  Mạt Du
  Yes, Mạc Thiên?
  15 Tháng một 2018
  Mạc Thiên Hy thích bài này.
 2. Mạc Thiên Hy
  Mạc Thiên Hy
  - Yup. -)
  15 Tháng một 2018
  Mạt Du thích bài này.
 3. Mạt Du
  Mạt Du
  Sao bây giờ mới "mò" được sang đây dzợ @@
  15 Tháng một 2018
 4. Mạc Thiên Hy
  Mạc Thiên Hy
  - đơn giản là lười qua. :v
  16 Tháng một 2018
  Mạt Du thích bài này.