Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Flute
  Flute
  Chào anh a
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and YosenNari like this.
 2. YosenNari
  YosenNari
  Đã lâu không gặp, Nhiên có khỏe không a?
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Flute like this.
 3. Flute
  Flute
  Em vẫn khỏe, anh thì sao a?
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and YosenNari like this.
 4. YosenNari
  YosenNari
  Ta vẫn hảo hảo khỏe mạnh a, dạo gần đây công việc bề bộn không đến chào hỏi muội được, tha lỗi cho ta a.
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Flute like this.
 5. Flute
  Flute
  Muội cũng bận tối mặt mũi
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and YosenNari like this.
 6. YosenNari
  YosenNari
  Muội làm gì mà bận a? Xem như ta với muội có phần giống nhau a.
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Flute like this.
 7. Flute
  Flute
  Muội ôn thi tỉnh ạ, và vật lộn với đống truyện 900 chương
  14 Tháng một 2018
 8. YosenNari
  YosenNari
  Ta không thể giúp được muội rồi, cố gắng nha muội.
  14 Tháng một 2018
 9. Flute
  Flute
  Muội cũng lười, ngủ suốt
  14 Tháng một 2018