Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Cho ca xin cái link đi.
  13 Tháng một 2018
 2. Tóc Xanh
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Em có lên fb hem. ^^
  13 Tháng một 2018
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chờ tý
  13 Tháng một 2018