Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Genny

 1. Lord
  Lord
  Gửi cho ta đi, ta lười tìm lắm :<
  13 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Genny like this.
 2. Genny
  13 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Lord like this.
 3. Lord
  Lord
  Vào nhắc hộ ta được hông? Máy ta lag quá /_\
  13 Tháng một 2018
  Genny and cô gái sương mai like this.
 4. Genny
  Genny
  Muội với @Khánh Diệp có vô mà bạn ấy làm rối tung luôn
  13 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Lord like this.