Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Flute
  Flute
  Hi Y, lâu không gặp
  12 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn thích bài này.
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Chưa ngủ?:)
  12 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Sắp ngủ thoi
  12 Tháng một 2018
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Y cũng vậy!:v
  12 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Flute like this.
 5. Flute
  Flute
  Y ngủ ngon * chúc trước *
  12 Tháng một 2018
 6. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Bạn ngủ ngon:)
  14 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 7. Flute
  Flute
  Giờ còn sớm mà @@
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Chu Tử Y like this.
 8. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Biết là thế!
  Chẳng qua Y muốn đáp lại lời lần trước thôi:D
  14 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  Ưm^^
  14 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Chu Tử Y like this.