Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Tử Y

 1. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Hi Y, lâu không gặp
  12 Tháng một 2018
 2. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Chưa ngủ?:)
  12 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 3. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Sắp ngủ thoi
  12 Tháng một 2018
 4. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Y cũng vậy!:v
  12 Tháng một 2018
 5. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Y ngủ ngon * chúc trước *
  12 Tháng một 2018
 6. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Bạn ngủ ngon:)
  14 Tháng một 2018 lúc 19:30
  Liễu Nhiên thích bài này.
 7. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Giờ còn sớm mà @@
  14 Tháng một 2018 lúc 19:54
  Chu Tử Y thích bài này.
 8. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Biết là thế!
  Chẳng qua Y muốn đáp lại lời lần trước thôi:D
  14 Tháng một 2018 lúc 19:55
  Liễu Nhiên thích bài này.
 9. Liễu Nhiên
  14 Tháng một 2018 lúc 19:57
  Chu Tử Y thích bài này.