Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Flute
  Flute
  Ăn cũng không hết tức ạ @@
  8 Tháng một 2018
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Lấy gấu ra đánh
  8 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Flute like this.
 3. Flute
  Flute
  Không có gấu
  8 Tháng một 2018
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Vậy dùng gối
  8 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Flute like this.
 5. Flute
  Flute
  Ừ nhỉ -.-
  8 Tháng một 2018
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cứ đánh, đánh đến khi nào hết tức thì thôi
  8 Tháng một 2018
  cô gái sương mai and Flute like this.
 7. Flute
  Flute
  Ok ạ
  8 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Tóc Xanh like this.