Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YosenNari

 1. Bạch Long
  Bạch Long
  /sặc/ Nari đây là mod bên đó đó! .-.

  Anh Hạ, anh xem lập được tộc chưa? Tộc em kha khá rồi, để em lập pic a! ^_^
  8 Tháng một 2018
  Chính Cung and YosenNari like this.
 2. YosenNari
  YosenNari
  Thì mình đã nói là “chỉ mang tính bắt chuyện, ngoài ra không có ý gì khác” mà.
  “Anh” Cadie Hạ là trai à??
  8 Tháng một 2018
  Chính Cung and Bạch Long like this.
 3. Bạch Long
  Bạch Long
  Không là gái, nhưng mà gọi quen rồi lên không sửa được nữa ahihi
  8 Tháng một 2018
  Chính Cung and YosenNari like this.
 4. YosenNari
  8 Tháng một 2018
  Chính Cung and Bạch Long like this.
 5. Chính Cung
  Chính Cung
  Cadie hạ là trai nha.
  8 Tháng một 2018
  YosenNari and Bạch Long like this.
 6. Chính Cung
  Chính Cung
  Em cứ lập đi, rồi anh chuyển sau cũng được.
  8 Tháng một 2018
  YosenNari and Bạch Long like this.
 7. YosenNari
  YosenNari
  Sao cái gia đình đây toàn lưỡng không nhò.
  9 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.