Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Chính Cung
  Chính Cung
  Bài đăng ký đã được duyệt chưa ạ.
  6 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Rồi nhé, để xanh vào đánh dấu truyện
  6 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.
 3. Chính Cung
  Chính Cung
  Vậy giờ mình sưu nhé. ^^
  6 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  6 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.
 5. Chính Cung
  Chính Cung
  Mình sưu xong bộ lão tử ta không phải m rồi. ^^
  6 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  OK, để xanh khóa
  6 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.
 7. Chính Cung
  Chính Cung
  Cảm ơn Xanh, cậu ngủ ngon nha.
  7 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Chính Cung
  Chính Cung
  Ta mới đăng ký thêm 2 bộ, cậu duyệt hộ mình nha.
  7 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.
 9. Tóc Xanh
  7 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.
 10. Chính Cung
  Chính Cung
  Cảm ơn cậu. ^^
  7 Tháng một 2018
  Tóc Xanh thích bài này.