Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi toc xanh

 1. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Bài đăng ký đã được duyệt chưa ạ.
  6 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.
 2. toc xanh
  toc xanh
  Rồi nhé, để xanh vào đánh dấu truyện
  6 Tháng một 2018
  Cadie Hạ thích bài này.
 3. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Vậy giờ mình sưu nhé. ^^
  6 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.
 4. toc xanh
  6 Tháng một 2018
  Cadie Hạ thích bài này.
 5. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Mình sưu xong bộ lão tử ta không phải m rồi. ^^
  6 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.
 6. toc xanh
  toc xanh
  OK, để xanh khóa
  6 Tháng một 2018
  Cadie Hạ thích bài này.
 7. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Cảm ơn Xanh, cậu ngủ ngon nha.
  7 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.
 8. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Ta mới đăng ký thêm 2 bộ, cậu duyệt hộ mình nha.
  7 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.
 9. toc xanh
  7 Tháng một 2018
  Cadie Hạ thích bài này.
 10. Cadie Hạ
  Cadie Hạ
  Cảm ơn cậu. ^^
  7 Tháng một 2018
  toc xanh thích bài này.