Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Lúc nàng sang nhà ta thì ta off mất rồi còn đâu
  7 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Yup nàng giờ là thành viên của tộc ta nhé
  7 Tháng một 2018
 3. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Ai nói ta là thành viên của tộc nàg? ta phải là thành viên vip!
  8 Tháng một 2018
 4. Vong Xuyên
  8 Tháng một 2018