Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Lúc nàng sang nhà ta thì ta off mất rồi còn đâu
  7 Tháng một 2018
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Yup nàng giờ là thành viên của tộc ta nhé
  7 Tháng một 2018
 3. Little cat and laughter
  Little cat and laughter
  Ai nói ta là thành viên của tộc nàg? ta phải là thành viên vip!
  8 Tháng một 2018
 4. Bạch Long
  8 Tháng một 2018