Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi cô gái sương mai

 1. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Ai kể?
  Tui cũng mún hóng
  6 Tháng một 2018
  cô gái sương mai thích bài này.
 2. cô gái sương mai
  cô gái sương mai
  Bà kể tui nghe ưi...
  6 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 3. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Nhiều lắm. Mún nghe chuyện gì?
  7 Tháng một 2018
  cô gái sương mai thích bài này.
 4. cô gái sương mai
  cô gái sương mai
  Chuyện kinh dị đi( chuyện không kể lúc nửa đêm í)
  7 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 5. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Chờ xíu. Tui nghĩ đã
  7 Tháng một 2018
  cô gái sương mai thích bài này.