Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Xin chào :)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Làm quen nha ^^
  4 Tháng một 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 3. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Uhm.Hì!:)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Tui.tên Jin tuổi 14 còn you?
  4 Tháng một 2018
 5. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Mình 14 :)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 6. hãy nhớ ngày mai
  4 Tháng một 2018
 7. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  :D ( chẳng biết nói gì ngoài việc đăng biểu tượng cảm xúc =.=)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 8. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  *gật gật*
  @@ cạn ngôn
  4 Tháng một 2018
  Chu Tử Y thích bài này.
 9. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Rep trong tin nhắn đi !:)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 10. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Tin nhắn nè
  4 Tháng một 2018
 11. Chu Tử Y
  Chu Tử Y
  Ờm :)
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.