Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyệt Uyển Vi

 1. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Xua xua, về nhà với D đi, Hy nuôi mama roài
  3 Tháng một 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Ứ ừ *nghoe nguẩy* với Hy cơ ><
  3 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 3. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Thoi đi nhé, xua xua
  3 Tháng một 2018
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  *Ôm* ta ứ cần biết <3 ta nhập thủ tục và địa chỉ sồi, cấm đuổi :v
  3 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 5. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tiểu Hy là ai?
  3 Tháng một 2018
 6. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Cô chứ ai ==
  3 Tháng một 2018
 7. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tui là Tiểu Liễu * ahiuhiu *
  3 Tháng một 2018
 8. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Tuôi sửa sồi mờ .-.
  4 Tháng một 2018