Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Hy đấy đầy đây^^
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  qua thăm Hy! mul muốn tèo quá
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 3. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Tèo, là seo??
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  là die á, T^T
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 5. Liễu Nhiên
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  kì này hơm có giấy khen òi
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 7. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Biết điểm tổng kết rồi hả
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 8. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  biết hết rồi, tại kì này hai lỗi vi phạm nên mất giấy khen á! Buồn dã man
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 9. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Khổ thân Mul
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 10. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  T^T buồn cơ mà vẫn có cái vui, còn nhớ cái vụ mul nói bị người ta lừa chứ?
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 11. Liễu Nhiên
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 12. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  yep cuối cùng thì nhỉ bị tên người yêu đá òi
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 13. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Vỗ tay
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 14. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  vui cũng vui cơ mà thấy nhỏ dạo này buồn thui củng hơi tội tội á
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 15. Liễu Nhiên
  Liễu Nhiên
  Thiện quá rồi, nhìn Hy đi, chửi cnó
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.
 16. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  thôi bỏ qua đi, thấy avatar của mul cưng không?
  2 Tháng một 2018
  Liễu Nhiên thích bài này.
 17. Liễu Nhiên
  2 Tháng một 2018
  Vong Xuyên thích bài này.