Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Flute
  Flute
  Hy đấy đầy đây^^
  2 Tháng một 2018
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  qua thăm Hy! mul muốn tèo quá
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Tèo, là seo??
  2 Tháng một 2018
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  là die á, T^T
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 5. Flute
  Flute
  Sao v
  2 Tháng một 2018
 6. Bạch Long
  Bạch Long
  kì này hơm có giấy khen òi
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 7. Flute
  Flute
  Biết điểm tổng kết rồi hả
  2 Tháng một 2018
 8. Bạch Long
  Bạch Long
  biết hết rồi, tại kì này hai lỗi vi phạm nên mất giấy khen á! Buồn dã man
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 9. Flute
  Flute
  Khổ thân Mul
  2 Tháng một 2018
 10. Bạch Long
  Bạch Long
  T^T buồn cơ mà vẫn có cái vui, còn nhớ cái vụ mul nói bị người ta lừa chứ?
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 11. Flute
  Flute
  Ừ
  2 Tháng một 2018
 12. Bạch Long
  Bạch Long
  yep cuối cùng thì nhỉ bị tên người yêu đá òi
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 13. Flute
  Flute
  Vỗ tay
  2 Tháng một 2018
 14. Bạch Long
  Bạch Long
  vui cũng vui cơ mà thấy nhỏ dạo này buồn thui củng hơi tội tội á
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 15. Flute
  Flute
  Thiện quá rồi, nhìn Hy đi, chửi cnó
  2 Tháng một 2018
 16. Bạch Long
  Bạch Long
  thôi bỏ qua đi, thấy avatar của mul cưng không?
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 17. Flute
  Flute
  ==
  2 Tháng một 2018