Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Hy đấy đầy đây^^
  2 Tháng một 2018
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  qua thăm Hy! mul muốn tèo quá
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 3. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Tèo, là seo??
  2 Tháng một 2018
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  là die á, T^T
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 5. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Sao v
  2 Tháng một 2018
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  kì này hơm có giấy khen òi
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 7. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Biết điểm tổng kết rồi hả
  2 Tháng một 2018
 8. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  biết hết rồi, tại kì này hai lỗi vi phạm nên mất giấy khen á! Buồn dã man
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 9. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Khổ thân Mul
  2 Tháng một 2018
 10. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  T^T buồn cơ mà vẫn có cái vui, còn nhớ cái vụ mul nói bị người ta lừa chứ?
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 11. Đồng Dao
  2 Tháng một 2018
 12. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  yep cuối cùng thì nhỉ bị tên người yêu đá òi
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 13. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Vỗ tay
  2 Tháng một 2018
 14. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  vui cũng vui cơ mà thấy nhỏ dạo này buồn thui củng hơi tội tội á
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 15. Đồng Dao
  Đồng Dao
  Thiện quá rồi, nhìn Hy đi, chửi cnó
  2 Tháng một 2018
 16. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  thôi bỏ qua đi, thấy avatar của mul cưng không?
  2 Tháng một 2018
  Đồng Dao thích bài này.
 17. Đồng Dao
  2 Tháng một 2018