Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lord

 1. Flute
  Flute
  Thông cảm, Liễu không chơi
  2 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Lord like this.
 2. Lord
  Lord
  Tại sao thế?
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 3. Flute
  Flute
  Ngại giải thích nên Yuu chịu khó xuống dưới đọc nhé. Chỗ "Tối nay onl nha" ý
  2 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Lord like this.
 4. Lord
  Lord
  .-. Tuôi cũng thấy vậy đấy :v không chơi nữa dồiㅡ cơ mà giải thưởng to nhưng thây loanj tính điểm khó lắm
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 5. Lord
  Lord
  Ngay cả game của Hạ chơi như thế tính còn lâu noi gì đến game này :)
  2 Tháng một 2018
  Flute thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Loạn là tại ai?
  2 Tháng một 2018
  Christie Nguyễn and Lord like this.
 7. Flute
  Flute
  Trò này rối
  2 Tháng một 2018
 8. Lord
  Lord
  Không biết .-. Tại cô không cho cái luật bảo mọi người chơi bềnh tõm và Không SPAM zô .-. Hại tuôi lag cmn máy
  2 Tháng một 2018
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tại tui quên
  2 Tháng một 2018
 10. Flute
  Flute
  Coi như 1 lần kinh nghiệm * tui lén onl, nên các cô nhắn vừa thui *
  2 Tháng một 2018