Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ta sẽ cố gắng, gần đầy lão Y canh ta dữ quá.
  3 Tháng một 2018
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Lão y Là ai?
  3 Tháng một 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ... Không thể nói được, chỉ cần biết điểm số của ca bị tuột nên bị kèm là được rồi.
  3 Tháng một 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Sắp tới đi học muội cũng phải vậy đây bị kèm cặp quá trời
  3 Tháng một 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Haiz, bất tài vô học lòng cam chịu thui.
  3 Tháng một 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng
  3 Tháng một 2018
  Dã Uyên thích bài này.
 7. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đúng vậy.
  4 Tháng một 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.