Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Ta sẽ cố gắng, gần đầy lão Y canh ta dữ quá.
  3 Tháng một 2018
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Lão y Là ai?
  3 Tháng một 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  ... Không thể nói được, chỉ cần biết điểm số của ca bị tuột nên bị kèm là được rồi.
  3 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Sắp tới đi học muội cũng phải vậy đây bị kèm cặp quá trời
  3 Tháng một 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Haiz, bất tài vô học lòng cam chịu thui.
  3 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 6. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng
  3 Tháng một 2018
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đúng vậy.
  4 Tháng một 2018
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.