Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Lỡ game rồi huhuhuhu.
  1 Tháng một 2018
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tội nghiệp cha
  1 Tháng một 2018
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ca hận!
  1 Tháng một 2018
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thì lần sau
  1 Tháng một 2018
 5. Lord
  Lord
  Game gì thía .-.
  3 Tháng một 2018
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Còn không phải đuổi hình bắt chữ sao, ta ngủ quên nên lỡ.
  3 Tháng một 2018
 7. Lord
  Lord
  Thảo nào hôm đấy thấy thiếu thiếu
  3 Tháng một 2018
 8. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Đừng nhắc nữa.
  3 Tháng một 2018