Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Chính Cung
  Chính Cung
  Ừa em. :v
  31 Tháng mười hai 2017
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tâm sự buồn
  31 Tháng mười hai 2017
 3. Chính Cung
  1 Tháng một 2018
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chị trưa ấm
  1 Tháng một 2018
  Chính Cung thích bài này.