Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chính Cung

 1. Chính Cung
  Chính Cung
  31 Tháng mười hai 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 2. Nguyệt Uyển Vi
  Nguyệt Uyển Vi
  Tuôi bận cày anime sồi cô
  31 Tháng mười hai 2017
  Chính Cung thích bài này.
 3. Chính Cung
  Chính Cung
  Lát nhớ chơi nha
  31 Tháng mười hai 2017
  Nguyệt Uyển Vi thích bài này.
 4. Nguyệt Uyển Vi
  31 Tháng mười hai 2017
  Chính Cung thích bài này.