Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Có chuyện gì.
  1 Tháng một 2018
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội định chèn ảnh vào bài viết nhưng không được
  1 Tháng một 2018
 3. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Sài điện thoại hay máy tính.
  1 Tháng một 2018
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Điện thoại ạ
  1 Tháng một 2018
 5. Dã Uyên
  Dã Uyên
  .....

  Thế thì xin lỗi, ca cũng không biết.
  1 Tháng một 2018
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  1 Tháng một 2018