Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Có chuyện gì.
  1 Tháng một 2018
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Muội định chèn ảnh vào bài viết nhưng không được
  1 Tháng một 2018
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Sài điện thoại hay máy tính.
  1 Tháng một 2018
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Điện thoại ạ
  1 Tháng một 2018
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  .....

  Thế thì xin lỗi, ca cũng không biết.
  1 Tháng một 2018
 6. hãy nhớ ngày mai
  1 Tháng một 2018