Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Flute

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Ok, xin chào ạ
  31 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai and Flute like this.
 2. Flute
  Flute
  Mình là Liễu
  31 Tháng mười hai 2017
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Cứ gọi mình là Miêu nhé
  31 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai and Flute like this.
 4. Flute
  Flute
  ok, mình 14. Chắc gọi Miêu là tỷ rồi
  31 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 5. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Đúng rồi, muội muội
  31 Tháng mười hai 2017
  Flute thích bài này.
 6. Flute
  Flute
  Tỷ trưa ấm nhé
  31 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 7. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Thanks, muội cũng vậy nhé.
  31 Tháng mười hai 2017
  Flute thích bài này.