Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Linh Vy
  Linh Vy
  hi :)
  29 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Lam quen nhau
  29 Tháng mười hai 2017
  Linh Vy thích bài này.
 3. Linh Vy
  Linh Vy
  được
  29 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Tui 14 tuổi
  29 Tháng mười hai 2017
 5. hãy nhớ ngày mai
  29 Tháng mười hai 2017
 6. Linh Vy
  Linh Vy
  tui 15 tuổi - lớp 10
  29 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 7. Linh Vy
  Linh Vy
  tên Vy, ở Lâm Đồng, học trường THPT Nguyễn Du
  29 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 8. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Em nhỏ tuổi hơn
  29 Tháng mười hai 2017
 9. Linh Vy
  Linh Vy
  không sao. Rất vui được làm quen ahihi
  29 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.