Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hello, lâu quá không gặp.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 3. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Dạo đây, mọi người làm việc ngày càng tích cực nhỉ?
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 5. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đáng tiếc máy tính hư, nếu không bổn đại gia có thể cống hiến nhiều hơn cho diễn đàn rồi! *đập bàn*
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ca Xóa hộ em nha
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 8. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Xoá giề.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
 10. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Á đù, sao nhiều dữ vậy. (6~6)
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 11. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ca thông cảm muội dọn nhà
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 12. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Sao thế?
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 13. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tại hơi lộn xộn thoii
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 14. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Vậy chờ chút nhé.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 15. Hoạt Sắc Linh Hương
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 16. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Xong rồi đấy tiểu muội, còn cái cuối cùng trong danh sách ấy, ca không xoá được bởi bài đó không nằm trong phạm vi của box sáng tác, nếu muốn xoá, tiểu muội nên nhờ Cadia Hạ mod của box giải trí. (-_-)
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 17. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vâng. Thank ka. Mà ka thi xong chưa?
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 18. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  ...... Được loại khá, buồn.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 19. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ô. Tưởng ka loại giỏi
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 20. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Khống chế có 0.1.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 21. Hoạt Sắc Linh Hương
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 22. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Đắng lòng ghê.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 23. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ka còn may hơn muội
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 24. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  sao thế.
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 25. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Muội trượt rồi
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.
 26. TranThienDanMacVu
  TranThienDanMacVu
  Hả, trượt môn nào, có thi lại không!!!!!
  28 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 27. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Trượt giỏi. May không phải thi lại
  28 Tháng mười hai 2017
  TranThienDanMacVu thích bài này.