Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thủy

 1. Xauxi88
  Xauxi88
  28 Tháng mười hai 2017
 2. Thiên Thủy
  Thiên Thủy
  Qua thăm nà. :'>
  28 Tháng mười hai 2017
 3. Xauxi88
  Xauxi88
  vô vô đi. nha` hơi bị ...xíu^_^
  29 Tháng mười hai 2017
 4. Thiên Thủy
  Thiên Thủy
  Ha ha. =))
  /ngó/ nhà đẹp ha. =))
  4 Tháng một 2018
 5. Xauxi88
  Xauxi88
  ...^_^quá đẹ luôn
  5 Tháng một 2018
 6. Thiên Thủy
  Thiên Thủy
  :3 Chỉ kém nhà em. :'>
  5 Tháng một 2018
 7. Xauxi88
  Xauxi88
  ...vậy để n...thêm tý nữa cho bằng nha` ngươi ă
  5 Tháng một 2018