Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Yuu qua bên thảo luận đồi rồi. :))
  24 Tháng mười hai 2017
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ui cha. Nghe thế mà đau lòng quá
  24 Tháng mười hai 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 3. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Anh cũng tặng quà rầu. ^^
  24 Tháng mười hai 2017
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thế quà em đâu?
  24 Tháng mười hai 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 5. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Rồi nhé, đồng đều không lại cãi cọ nhau. Muahaha
  24 Tháng mười hai 2017
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ha ha. Nghe điệu cười gớm quá.
  24 Tháng mười hai 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 7. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Cảm ơn em đã khen. :))
  24 Tháng mười hai 2017
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Không có gì. Em từng 1 thời dùng điệu cười đó suốt.
  24 Tháng mười hai 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 9. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  À há, vậy phải gọi là đồng chí rồi. :))
  24 Tháng mười hai 2017
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Đồng chí trên chiến trường gì bây giờ?
  24 Tháng mười hai 2017
  Tử Linh Phong thích bài này.
 11. Tử Linh Phong
  Tử Linh Phong
  Tùy hỉ lòng hảo tâm. :))
  24 Tháng mười hai 2017
 12. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Nghe hay đó. Aha
  24 Tháng mười hai 2017