Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Yuu qua bên thảo luận đồi rồi. :))
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Ui cha. Nghe thế mà đau lòng quá
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Anh cũng tặng quà rầu. ^^
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Thế quà em đâu?
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Rồi nhé, đồng đều không lại cãi cọ nhau. Muahaha
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 6. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Ha ha. Nghe điệu cười gớm quá.
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Cảm ơn em đã khen. :))
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 8. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Không có gì. Em từng 1 thời dùng điệu cười đó suốt.
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 9. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  À há, vậy phải gọi là đồng chí rồi. :))
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 10. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Đồng chí trên chiến trường gì bây giờ?
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 11. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Tùy hỉ lòng hảo tâm. :))
  24 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 12. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Nghe hay đó. Aha
  24 Tháng mười hai 2017