Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Xin lỗi muội nha, vì bận ôn thi nên tỉ chưa rep được
  26 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Giờ tỉ đã thi xong rồi
  26 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 3. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Không sao ạ.Mà kết quả tốt chứ tỷ
  27 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 4. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Chưa biết. Thầy cô tuần này mới tổng kết điểm nên tuần sau mới có kết quả
  27 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 5. hãy nhớ ngày mai
  27 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 6. Đóa Miêu Miêu
  27 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 7. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Bye muội nha. Tỉ đi học đây
  27 Tháng mười hai 2017
 8. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Chắc kết quả cao lắm
  27 Tháng mười hai 2017
 9. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Bye bye tỷ nha
  27 Tháng mười hai 2017