Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dã Uyên

 1. Mạn Nguyệt
  Mạn Nguyệt
  Chị chuyển theo danh sách chơi trò chơi hôm b ữa
  13 Tháng mười hai 2017
 2. Dã Uyên
  Dã Uyên
  À sao của đệ có 95 xu thế, nói là 100 xu an ủi cơ mà.
  13 Tháng mười hai 2017
 3. Mạn Nguyệt
  Mạn Nguyệt
  Sao em không tính phí chuyển nhỉ?
  13 Tháng mười hai 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ..... Coi như tỉ lợi hại.
  13 Tháng mười hai 2017
 5. Mạn Nguyệt
  Mạn Nguyệt
  Là hệ thống lợi hại thôi, chị chỉ áp dụng.
  13 Tháng mười hai 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Ôi cuộc đời.
  13 Tháng mười hai 2017
 7. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Tỉ lại tính phí vận chuyển cho đệ....
  13 Tháng mười hai 2017
 8. Mạn Nguyệt
  Mạn Nguyệt
  Bao nhiêu cũng tính phí hết
  13 Tháng mười hai 2017
  Dã Uyên thích bài này.