Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Mon Mon

 1. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Xoay người, sút... :))
  11 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 2. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  * nhảy lên, đáp xuống hoa lệ* ca dám động thủ?
  14 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ca là ai mà không dám hử. :P
  14 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 4. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  * Aaaaa....* ta cắn cho ca nằm luôn!!!
  20 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Thoải mái, thoải mái. Muahaha
  21 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 6. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  *Nhào tới* Ta không nương tay đâu /_\
  23 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  "Sút" Ca cũng không nương chân đâu. Muahaha
  23 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 8. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  * bầm dập* ca nỡ mạnh tay với muội muội dễ thương xin xắn sao Ọ.Ọ
  23 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 9. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Hửm, ca chỉ đá có vài phát, đâu có thể gọi là mạnh tay, phải gọi là mạnh chân. Muahaha
  23 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 10. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  Ca còn giỡn được Ọ.Ọ Cơ mà dạo này hai vk/ck ca thế nào gồi?! :)))
  23 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 11. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Lâu rồi không nói chuyện thôi hà.
  24 Tháng mười hai 2017
  Tiểu Mon Mon thích bài này.
 12. Tiểu Mon Mon
  Tiểu Mon Mon
  Giống tình hình muội... à mà Giáng sinh an lành nha ca^^
  24 Tháng mười hai 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 13. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Muội cũng vậy nhá. GIáng sinh an lành.
  24 Tháng mười hai 2017