Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Mama đây ^_^
  7 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Con chán quá
  7 Tháng mười hai 2017
 3. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ sao thế?
  7 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Con chuẩn bị thi rồi
  8 Tháng mười hai 2017
 5. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ thi cử là chuyện không thể tránh mà. Jin - kun cố gắng lên nhé
  8 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  8 Tháng mười hai 2017
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  10 Tháng mười hai 2017
 8. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, Mama đây, buổi sáng vui vẻ
  10 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 9. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Dạ. Nghe vậy con vui quá
  10 Tháng mười hai 2017
 10. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, việc học thi chắc vất vả lắm. Jin - kun cố lên nhé. Ôm chuuuu
  10 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 11. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  *Ôm*
  Mami là thương con nhất.
  10 Tháng mười hai 2017
 12. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, cố gắng cố gắng
  10 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 13. Hoạt Sắc Linh Hương
  10 Tháng mười hai 2017