Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Mama đây ^_^
  7 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Con chán quá
  7 Tháng mười hai 2017
 3. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ sao thế?
  7 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Con chuẩn bị thi rồi
  8 Tháng mười hai 2017
 5. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ thi cử là chuyện không thể tránh mà. Jin - kun cố gắng lên nhé
  8 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 6. hãy nhớ ngày mai
  8 Tháng mười hai 2017
 7. hãy nhớ ngày mai
  10 Tháng mười hai 2017
 8. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, Mama đây, buổi sáng vui vẻ
  10 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 9. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Dạ. Nghe vậy con vui quá
  10 Tháng mười hai 2017
 10. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, việc học thi chắc vất vả lắm. Jin - kun cố lên nhé. Ôm chuuuu
  10 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 11. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  *Ôm*
  Mami là thương con nhất.
  10 Tháng mười hai 2017
 12. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, cố gắng cố gắng
  10 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 13. hãy nhớ ngày mai
  10 Tháng mười hai 2017