Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Đóa Miêu Miêu
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tỉ chiều học không?
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Có. Thế còn muội
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Cũng có...
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 5. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Dạo này học hành vất vả quá, tỉ cạn luôn ý tưởng rôì nè
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Truyện? Muội cũng cạn rồi. ...
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 7. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Thế à. Tỉ đang cố vắt óc suy nghĩ chương mới nè
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vâng. Tỉ cố gắng cho muội đọc với
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 9. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Muội đọc truyện của tỉ hả
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Được vài chương rồi ạ
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 11. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Thế cho tỉ xin ít gạch đi
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 12. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vâng. Nhưng tối ạ. Giờ muội đi học rùi.
  6 Tháng mười hai 2017
 13. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Muội đi học vui nha
  6 Tháng mười hai 2017
 14. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Thank tỉ nha.^_^
  6 Tháng mười hai 2017