Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  chào bạn!
  7 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chào a. Em là Jin 14 hân hạnh được làm quen
  7 Tháng mười hai 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 3. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  :)! chào em, a 25 nhá, gọi là chú thì nghe hợp hơn!
  7 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vâng. Vậy gọi chú. Nhưng 25 vẫn chưa được liệt kê vào danh sách lớn tuổi
  8 Tháng mười hai 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 5. Mạc Trung Chi Thủy
  8 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  9 Tháng mười hai 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.