Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xauxi88

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Hôm nay lại lạnh rồi. Không mát nữa
  6 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 2. Xauxi88
  Xauxi88
  Chả bù chỗ ta lại nắng rồi
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Hihi, ở đây cũng nắng nhưng cũng lạnh
  6 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 4. Xauxi88
  Xauxi88
  Giống chỗ ta ghê, nắng chói mắt nhưng sáng phải mặc áo len
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 5. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Giáng sinh sắp đến rồi, rét cho có tí không khí
  6 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 6. Xauxi88
  Xauxi88
  Ta nằm om chăn thì cần gì không khí a
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 7. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Không đi nhà thờ hả
  6 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 8. Xauxi88
  Xauxi88
  Ta không theo đạo, cũng lười vận động
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 9. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Tưởng không theo đạo cũng đi được mà
  6 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 10. Xauxi88
  Xauxi88
  Đúng vậy, nhưng ta lười đi lắm
  6 Tháng mười hai 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 11. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Thế thì ở nhà đi kêu ca gì nữa
  6 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai thích bài này.
 12. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Haiz. Dạo này ta đây bị cạn ý tưởng không biết phải tiếp tục viết thế nào nữa đây
  6 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai thích bài này.
 13. Xauxi88
  Xauxi88
  thông cảm nha máy hỏng nên giơ` mới thấy .
  thê´ giơ` đã co´ ý tương chưa
  17 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai thích bài này.