Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. SuShii
  SuShii
  Ới @@
  5 Tháng mười hai 2017 lúc 10:24
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Tỉ thi chưa?
  5 Tháng mười hai 2017 lúc 19:32
  SuShii thích bài này.
 3. SuShii
  SuShii
  khoảng tuần sau hoặc sau nữa là tỷ thi. Bây giờ kt từ từ thôi em.
  6 Tháng mười hai 2017 lúc 18:56
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  6 Tháng mười hai 2017 lúc 19:02
  SuShii thích bài này.