Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ Mama đây, buổi tối vui vẻ
  3 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ma ngày mới tốt lành
  4 Tháng mười hai 2017
 3. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ Jin - kun ngày mới vui vẻ
  4 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Dạ. Mami qua dự đám cưới con nha
  4 Tháng mười hai 2017
 5. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  0.0, đám cưới jin-kun á? thật bất ngờ
  4 Tháng mười hai 2017
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  4 Tháng mười hai 2017
 7. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^ chúc mừng jin-kun nhe
  4 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mừng gì ạ?
  4 Tháng mười hai 2017
 9. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  thì mừng đám cưới jin-kun đó ^_^
  4 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  4 Tháng mười hai 2017
 11. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mami nghe nhạc hông?
  4 Tháng mười hai 2017
 12. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  ^_^, ý Jin-kun là yêu cầu bài hát giống hôm bữa ấy à?
  4 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 13. Hoạt Sắc Linh Hương
  4 Tháng mười hai 2017
 14. Hoạt Sắc Linh Hương
  6 Tháng mười hai 2017
 15. Hứa Vĩ Lai
  Hứa Vĩ Lai
  Mama đây ^_^, buổi sáng vui vẻ
  6 Tháng mười hai 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 16. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ma cũng thế nha. ^_^
  6 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai thích bài này.
 17. Hứa Vĩ Lai
  6 Tháng mười hai 2017
 18. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ma tối mai tới đám cưới con nha
  6 Tháng mười hai 2017
  cô gái sương mai thích bài này.