Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xauxi88

 1. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Ta rảnh liền qua coi
  2 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 2. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Ta xem xong rồi
  2 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 3. Xauxi88
  Xauxi88
  Tỷ chọn cái nào
  2 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.
 4. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Ta chọn Đuổi Hình Bắt Chữ
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 5. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Còn muội
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 6. Xauxi88
  Xauxi88
  Muội chọn tìm tên bài hát và...muội chọn hai lần(chỉ có mình muội chọn cái đó), ngại ghê
  3 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.
 7. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Z muội thix nghe nhạc lm pải ko
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 8. Xauxi88
  Xauxi88
  Tàm tạm thoi ạ. Nhưng mà muội chỉ nghe và...không nhớ nổi bài hát hay lời bài hát nào cả
  3 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.
 9. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Z sao muội nhớ lời hát đó của bài hát nào???
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 10. Xauxi88
  Xauxi88
  Hì hì muội nghe giai điệu, nghe hoài nghe miết rồi cũng phải nhớ
  3 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.
 11. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Muội thích nghe loại nhạc nào
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 12. Xauxi88
  Xauxi88
  Theo kiểu nhạc của mấy bạn như Nô Phước Thịnh, hay Wendy Thaor...ý ạ
  3 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.
 13. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Lỡ như ngta ra đề bolero rùi muội lm răng?
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 14. Cổ Hoa Lạc
  Cổ Hoa Lạc
  Trễ rùi. Muội ngủ đi ngủ ngon. Ta ngủ trước hì hì
  3 Tháng mười hai 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 15. Xauxi88
  Xauxi88
  Thì muội trố mắt nhìn thoi ạ.
  Tỷ ngủ ngon
  3 Tháng mười hai 2017
  Cổ Hoa Lạc thích bài này.