Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Ok muội huynh nhào zô liền nè
  28 Tháng mười một 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Ca có nhà hông?
  30 Tháng mười một 2017
  Phong Nhi thích bài này.
 3. Phong Nhi
  Phong Nhi
  Ca mới về nè
  1 Tháng mười hai 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 4. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Về muộn quá.
  1 Tháng mười hai 2017
  Phong Nhi thích bài này.