Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xauxi88

 1. SuShii
  SuShii
  Ới, tỷ đây
  27 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 2. Xauxi88
  Xauxi88
  Gọi thôi a
  27 Tháng mười một 2017
  SuShii thích bài này.
 3. Xauxi88
  Xauxi88
  Đùa đấy. Chắc tỷ giỏi sinh lắm nhể? Sau này mà muội có viết chuyện liên quan đến mấy cái bệnh án, hay nói chung kỳ liên quan đến y học thì muội hỏi tỷ nhé?
  27 Tháng mười một 2017
  SuShii thích bài này.
 4. SuShii
  SuShii
  Tỷ giỏi sinh á, muội lầm to oy, tỷ cùi bép lắm @@
  27 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 5. Xauxi88
  Xauxi88
  Nhưng mà ít ra tỷ có thể ở trong phòng thí nghiệm viết báo cáo một mình a. Còn muội mà bây giờ cho muội nhìn một đoạn ADN muội còn chẳng biết nó là cái gì
  27 Tháng mười một 2017
  SuShii thích bài này.
 6. SuShii
  SuShii
  Thí nghiệm Hóa em ơi, hóa tỷ cũng tàm tạm thôi, mà càng ngày càng ngố r ><
  27 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 7. Xauxi88
  Xauxi88
  Hoá với sinh khác nhau ạ. Mà muội tưởng tỷ học dược mà
  27 Tháng mười một 2017
 8. SuShii
  SuShii
  Dược cũng có hóa mà muội
  27 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 9. Xauxi88
  Xauxi88
  Muội nói là muội chẳng biết gì mà tỷ chả tin. Haiz~ não ngắn thật mệt a
  27 Tháng mười một 2017
 10. SuShii
  SuShii
  Hihi, mà thôi đi ngủ đi nè, tỷ buồn ngủ rồi @@
  27 Tháng mười một 2017
  Froissé and Xauxi88 like this.
 11. Xauxi88
  Xauxi88
  Good night nha tỷ<3
  27 Tháng mười một 2017
  Froissé and SuShii like this.
 12. SuShii
  SuShii
  Muội ngủ ngon mơ đệp :*
  27 Tháng mười một 2017
  Froissé and Xauxi88 like this.