Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xauxi88

 1. Lạc Trần Giang
  25 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 2. Xauxi88
  Xauxi88
  Tên hay. Tính đổi trên đi lấy vk hả
  25 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  vì lạc nơi đây, mất dĩa bay về sao hỏa òi
  25 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 4. Xauxi88
  Xauxi88
  Ở đây thôi về chi
  25 Tháng mười một 2017
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  umk, ở đây với muội *dụi dụi, ôm ôm*
  25 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 6. Xauxi88
  Xauxi88
  Ở được nhưng hơm cho ôm. Của Sói Đại đáy
  25 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  ai ai, tag vô xem nào
  25 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 8. Xauxi88
  Xauxi88
  Nói thế thui. Có ai thèm đâu
  25 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.