Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tuyền Mẫn

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Đơi, có gì không nè
  21 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 2. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  qua ânr chơi nạ~
  21 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  lại đơi ngủ với ẩn đơi
  22 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 4. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  đơi?
  22 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  đi ấy, ngủ với ẩn đêm nay
  23 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 6. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  OK rất sẵn sàng thưa quý cô
  27 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  *ôm ôm, cạ cạ, sờ sờ*
  27 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 8. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  híc sờ sờ ứ cho sờ
  29 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 9. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  *nhìn nhìn, lột lột*
  29 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 10. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ư ư ko cho
  30 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 11. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  trễ rồi *ôm ôm*ngươi hôm nay là của ta, tiểu nương tử~~~~~~~~~~
  1 Tháng mười hai 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 12. Tuyền Mẫn
  1 Tháng mười hai 2017