Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xauxi88

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  Gạch ca đâu
  21 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 2. Xauxi88
  Xauxi88
  Ta đã đáp rồi a
  21 Tháng mười một 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  có thấy tb mô
  22 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 4. Xauxi88
  Xauxi88
  Ta đã đi 1 vòng, cái nào cũng ném mà
  22 Tháng mười một 2017