Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lợn ham ăn

 1. Xauxi88
  Xauxi88
  "Vỗ vai" muội tử
  19 Tháng mười một 2017
 2. lợn ham ăn
  lợn ham ăn
  "Bĩu môi" ta đâu có chào tỷ
  19 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 3. Xauxi88
  Xauxi88
  Cái...cái con nha đầu "đập đập đập vô đầu" tiểu tử đáng đánh đòn
  19 Tháng mười một 2017
  lợn ham ăn thích bài này.
 4. lợn ham ăn
  lợn ham ăn
  Uầy mụi vạch mông cho tỷ đánh nè lêu lêu
  19 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.
 5. Xauxi88
  Xauxi88
  Bay chỉ giỏi bêu rếu ta. Về chuồng cho ca tập chung làm việc trọng đại con ranh
  19 Tháng mười một 2017
 6. lợn ham ăn
  lợn ham ăn
  Oaoaoa ngta giận
  19 Tháng mười một 2017
  Xauxi88 thích bài này.