Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Long

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ới ời ơi
  11 Tháng mười một 2017
  Bạch Long thích bài này.
 2. Bạch Long
  Bạch Long
  Ha ha Mul nói với Lộ Lộ rồi á, đố Linh biết Lộ Lộ có phản ứng gì nà
  11 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  thế nào?
  11 Tháng mười một 2017
  Bạch Long thích bài này.
 4. Bạch Long
  Bạch Long
  nói bên kia đi
  11 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  11 Tháng mười một 2017