Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  ới ời ơi
  11 Tháng mười một 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  Ha ha Mul nói với Lộ Lộ rồi á, đố Linh biết Lộ Lộ có phản ứng gì nà
  11 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  thế nào?
  11 Tháng mười một 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  nói bên kia đi
  11 Tháng mười một 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  11 Tháng mười một 2017