Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lyn Louise

 1. Linh Hồn Gió
  31 Tháng mười 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 2. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chú có thể dùng khuôn mặt khác không? Khả ố một chút.
  1 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 3. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Đối với cháu chỉ có thể để mặt như thế mới an toàn nhé. :))
  1 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 4. Lyn Louise
  Lyn Louise
  *kéo áo lệch vai*
  1 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 5. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Xùy xùy... biểu cảm ớn lạnh quá
  1 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 6. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chú phải nói cháu sẹc xy chứ @@
  2 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 7. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Eo ôi... sẹc xy cơ đấy. +=_=
  2 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 8. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Không phải sao?
  2 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 9. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ta không thấy con trai sẹc xy chỗ nào cả nhóe. Ha ha
  2 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 10. Lyn Louise
  Lyn Louise
  *cởi quần*
  2 Tháng mười một 2017
 11. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  "Sút mông"
  2 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 12. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Con méc Khìn Hy.
  2 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 13. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ai? Liên quan gì ta. @@
  2 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 14. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Papa con. Gia đình con đông lắm.
  @Miêu Thái Tường Vy papa con làm nghề like dạo, đã like là bay nóc nhà. Địa bàn hoạt động là bụi chuối ^.^
  2 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 15. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Thoải mái hén. Dù sao thì cũng chẳng sặp nhà ta được. Hờ hờ
  2 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 16. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Có cả axit :v
  2 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 17. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Ôi dào, vậy sao ta phải sợ hỉ?
  3 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 18. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chú rung động đi O v O
  3 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 19. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Con tim ta lá sắt đá. Muahaha
  3 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 20. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chú là con Bọ Cạp lạc loài cơ mà *chọt*
  3 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 21. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Hửm, sao biết câu này thế. @@
  4 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 22. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chắc là do cháu đã đọc được ib của chú với ai đó tên Vũ Y Hồ.
  4 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 23. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Chả nhớ nổi. Nhưng dù là lạc loài cũng chẳng lạc tới mức bất phân quan niệm giới tính nhé. Nhấn mạnh, ta không thích con trai.
  4 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 24. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Cháu là con gái *đỏ mặt*
  4 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 25. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Tin nổi hem. Thiệt sự là không tin được. :))
  4 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 26. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Tin đi mà .-.
  4 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 27. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Chưa kể tới chuyện ngươi đã có bà xã đấy. Ta cũng có bà xã rồi. Nên quên đi nhé
  4 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 28. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Cháu làm gì có bà xã.
  4 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 29. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Theo điều tra ta biết được thôi. :))
  4 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 30. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Là ai nhỉ?
  4 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 31. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Tự biết đi nào. ))
  5 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 32. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Xảo Ổi là tồng cháu.
  5 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 33. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Có cặp rồi thì chọc ta làm gì nữa. :))
  6 Tháng mười một 2017
  Lyn Louise thích bài này.
 34. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Lý do không đổi.
  6 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 35. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Vậy thì kệ mi vậy. Dù sao ta cũng chẳng siêu lòng đâu mà
  6 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 36. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chú đã hứa rồi.
  6 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 37. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Hứa với siêu lòng là 2 khái niệm hoàn toàn trái ngược nhá. :))
  6 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 38. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Hứa thôi cũng được.
  6 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 39. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Hứa, hứa chuyện gì. :))
  6 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 40. Lyn Louise
  Lyn Louise
  *cắt lưỡi*
  7 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 41. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Cắt lưỡi, what the cắt lưỡi. =_=
  7 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 42. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Cắt lưỡi chú.
  7 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 43. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Why cắt lưỡi. =-=
  8 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 44. Lyn Louise
  Lyn Louise
  I like.
  8 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 45. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Uầy... sở thích quái dị.
  8 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 46. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Chúc mừng sinh nhật.
  12 Tháng mười một 2017
  Linh Hồn Gió thích bài này.
 47. Linh Hồn Gió
  Linh Hồn Gió
  Cảm ơn mi nhé. ^^
  12 Tháng mười một 2017
  Christie Nguyễn and Lyn Louise like this.
 48. Lyn Louise
  Lyn Louise
  Con chúc ở cả ba nơi <3
  13 Tháng mười một 2017