Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đóa Miêu Miêu

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Hình như là có avatar dấu ? thì phải.
  29 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 2. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Cảm ơn gia nhé
  29 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Truyện của gia được duyệt chưa.
  29 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  ở TRUYỆN DÀI RỒI.
  29 Tháng mười 2017