Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  làm quen bạn
  27 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mời bạn giới thiệu trước
  27 Tháng mười 2017
 3. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  mọi người hay gọi mình là ngọc, 21 tuổi, còn bạn
  27 Tháng mười 2017
 4. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tui nhỏ tuổi hơn 2k3 . Gọi là Thảo cho tự nhiên nhé.(cười:-) :-) :-))
  28 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 5. Lạc Trần Giang
  28 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 6. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Hi Hi . Tối mát nha
  28 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.
 7. Lạc Trần Giang
  Lạc Trần Giang
  bạn có rảnh ho mình xin ít gạch đi
  28 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chờ tí nha
  28 Tháng mười 2017
  Lạc Trần Giang thích bài này.