Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hãy nhớ ngày mai

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Xin chào rất vui được làm quen
  26 Tháng mười 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 2. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Mình cũng vậy
  26 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Tui Jin, 2k3 còn bạn?
  9 Tháng mười một 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 4. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Tỷ 2k1 nhé
  9 Tháng mười một 2017
 5. hãy nhớ ngày mai
  hãy nhớ ngày mai
  Vâng. Gọi tỉ nha
  9 Tháng mười một 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 6. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Ok. Muội muội
  10 Tháng mười một 2017
  hãy nhớ ngày mai thích bài này.
 7. hãy nhớ ngày mai
  10 Tháng mười một 2017