Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Xin chào rất vui được làm quen
  26 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Mình cũng vậy
  26 Tháng mười 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Tui Jin, 2k3 còn bạn?
  9 Tháng mười một 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 4. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Tỷ 2k1 nhé
  9 Tháng mười một 2017
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Vâng. Gọi tỉ nha
  9 Tháng mười một 2017
  Đóa Miêu Miêu thích bài này.
 6. Đóa Miêu Miêu
  Đóa Miêu Miêu
  Ok. Muội muội
  10 Tháng mười một 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  10 Tháng mười một 2017