Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoạt Sắc Linh Hương

 1. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Chào.
  25 Tháng mười 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 2. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Chào lại nè. Hi Hi
  25 Tháng mười 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 3. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Ngày mới tốt hông? Em qua hỏi thăm nè
  4 Tháng mười một 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 4. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Tốt lắm, hiện tại vẫn đang ngồi viết truyện.
  4 Tháng mười một 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 5. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Anh rảnh nhỉ
  4 Tháng mười một 2017
  Dã Uyên thích bài này.
 6. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Hôm nay bận.
  5 Tháng mười một 2017
  Hoạt Sắc Linh Hương thích bài này.
 7. Hoạt Sắc Linh Hương
  5 Tháng mười một 2017
 8. Hoạt Sắc Linh Hương
  Hoạt Sắc Linh Hương
  Bận gì thế ạ?
  5 Tháng mười một 2017
 9. Dã Uyên
  Dã Uyên
  Học.
  7 Tháng mười một 2017
 10. Hoạt Sắc Linh Hương
  7 Tháng mười một 2017