Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vong Xuyên

 1. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  *véo má* mul
  23 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 2. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  /ôm má/ đau người ta nha
  23 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 3. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  sao ko hiện đi đâu suốt
  23 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 4. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  /nhìn/ Mul bận a, tuần sau Mul thi nga
  24 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 5. Tuyền Mẫn
  Tuyền Mẫn
  Thi j vậy
  25 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 6. Vong Xuyên
  Vong Xuyên
  thi giữa kì ấy! Ahuhu chán
  25 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 7. Tuyền Mẫn
  26 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.
 8. Vong Xuyên
  26 Tháng mười 2017
  Tuyền Mẫn thích bài này.
 9. Tuyền Mẫn
  27 Tháng mười 2017
  Vong Xuyên thích bài này.